Η κατάθλιψη αυξήθηκε περίπου δυόμισι φορές μεταξύ 2008-2011 (από 3,3% του πληθυσμού το 2008 σε 8,2% το 2011), οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 45% μεταξύ 2007-2011, η βρεφική θνησιμότητα, που προηγουμένως εμφάνιζε πτωτική τάση, αυξήθηκε κατά 43% μεταξύ 2008-2010, ενώ κατά 19% αυξήθηκαν την ίδια περίοδο οι γεννήσεις παιδιών χαμηλού βάρους, ενώ επανεμφανίστηκε η ελονοσία μετά από 40 χρόνια.
Αυτοί είναι ορισμένοι μόνον από τους δείκτες υγείας των Ελλήνων μετά τις ανισότητες πρόσβασης στο σύστημα…