Ο κρίσιμος ρόλος των κοινωνικών δομών, ως φορέων στήριξης και ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρία στην Δυτική Ελλάδα, ήταν το θέμα Ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το βράδυ της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου 2018 στο Royal Theater – παλιό Πτωχοκομείο στην Πάτρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφε…