Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «ΙΡΙΔΑ», υιοθετεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ο Δήμος Αιγιαλείας.