Τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Οικονομικό Foroum για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαική Ένωση, όπως αποτυπώνονται στο γράφημα του Βασ.