Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επείγουσα Ιατρική» και ήταν από τους πρώτους που έφεραν τη μάσκα μιας χρήσεως στην Ελλάδα