Δεν απειλούνται οικισμοί όπως έχει γίνει γνωστό από την Πυροσβεστική