Είναι ο σωτήρας ανθρώπων που είχαν κινδυνέψει στη θάλασσα, είναι  ο Λιμενικός που βάζει πάνω από όλα το καθήκον.