Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το γεγονός αυτό οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργήθηκαν για την αναπαραγωγή των χελωνών από την πανδημία του κορωνοϊού.