Δεν υλοποιήθηκε τελικά στην πράξη η απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την μεταφορά παιδιάτρου από την Πάτρα στη Ζάκυνθο προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στο Νοσοκομείο του νησιού. Επί της ουσίας η 6η ΥΠΕ είχε ζητήσει από δύο παιδιάτρους που υπηρετούν σε πρωτοβάθμια δομή τ…