Αγέρωχοι, ευθυτενείς, ανέκφραστοι, με το βλέμμα «καρφωμένο» στον ορίζοντα και μάσκα για τον κορωνοϊό στο πρόσωπο