«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνονται νέα Οικονομικά δεδομένα και η χώρα μας, πρέπει και επιβάλλεται να έχει ενεργό συμμετοχή, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη, την ευημερία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.