Οι ουσιαστικές βάσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Ελλάδα και στην Πάτρα, τέθηκαν την εκσυγχρονιστική δεκαετία του 1870. Διαβάστε περισσότερα στο sportin.gr