Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, εκπροσωπώντας την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε σε σύσκεψη στην Κτηματική Υπηρεσία
Αχαΐας με θέμα «Αξιοποίηση του Δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 30 Αχαΐας».
Έγινε ενημέρωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, την υφιστάμενη
κατάσταση του κτηρίου και τη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης του στην ΠΔΕ
ΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Στη σύσκεψη που…