Η μακρά έξοδος από την καραντίνα προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των μικρών επιχειρήσεων και της επανόδου των μαθητών της Γ’ λυκείου στα σχολεία σε πρώτη φάση, τη λειτουργία των δικαστηρίων και της εστίασης υπό όρους στα τέλη του μήνα και τον Ιούνιο και πάλι υπό αυστηρές προϋποθέσεις την λειτουργία των αθλητικών χώρων.