Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 είναι ημέρα αργίας για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.
Ως εκ τούτου, την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εκδόσεις της Κυριακής.
Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016, δεν θα εκδοθεί και δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
Την επομένη του Αγίου Πνεύματος, Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν μόνο όσες εφημερίδες εκδίδονται και κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα.
Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016,…