Η ανακοίνωση του Δήμου Ερυμάνθου αναφέρει:
Καταλυτική παρέμβαση για να μην μείνει ούτε ένα παιδί εκτός των δομών K.Δ.Α.Π. έκανε η δημοτική Αρχή Ερυμάνθου μετά την πρόωρη εξάντληση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με αποτέλεσμα να αποκλειστούν εκατοντάδες γονείς αν και πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και κατέθεσαν φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά.
Η «πριμοδότηση» των ιδιωτικών δομών έναντι των δημοσίων σε συνάρτηση με την αύξηση του αριθμού των…