Το κύριο βάρος της απόφασης για την ματαίωση των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων, αναλογεί στην Κυβέρνηση.