Οι ετήσιες κρίσεις της ΕΛΑΣ αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο, κάτι που αναμένεται να επιφέρει αλλαγές και στον κορμό των αστυνομικών υπηρεσιών της Ερμού. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο βαθιές θα είναι οι αλλαγές και κυρίως μέχρι ποιο βαθμό θα σταματήσουν. Το σίγουρο είναι ότι στη θέση του γενικού αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος δεν θα παραμείνει ο υποστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος. Λόγω της θέσης του στην επετηρίδα των ανώτατων αξιωματικών ή θα προαχθεί στον βαθμό του …