Παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας πραγματοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία, με την πολιτική επιστασία της αντιδημάρχου Βασιλικής Ψυχράμη.
Ηδη ολοκληρώθηκαν εργασίες σε δρόμους, για ασφαλή διέλευση πολιτών, ενώ αποκαταστάθηκε ο παραλιακός δρόμος του Λόγγου (τομή στο οδόστρωμα), που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία, σε κάτι που βοήθησε και ο κοινοτάρχης, ώστε να γίνει πλακόστρωση. Επίσης, επιδιορθώθηκε και τσιμεντοστρώθηκε η πάροδος της οδού…