Ο Δήμος Πατρέων, εκτός από τις ασφαλτοστρώσεις και τα άλλου είδους, οδικά έργα και έργα σε πεζοδρόμια και άλλους κοινόχρηστους χώρους, σε όλες τις περιοχές του Δήμου, που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, συνεχίζει και την κατασκευή παιδικών χαρών.