Με απόλυτη πλειοψηφία το ΔΣ του σωματείου εργαζομένων του Καραμανδανείου Νοσοκομείου παίδων Πατρών αποφάσισε στις 22 Ιουνίου 2020 τα ακόλουθα: Α.