Ο Blake Mycoskie, ιδρυτής της TOMS και φαινόμενο των επιχειρήσεων, έρχεται
στην Ελλάδα για μία μοναδική ομιλία με θέμα την Επιχειρηματικότητα και την Φιλανθρωπία.
O Blake Mycoskie ίδρυσε την TOMS το 2006 και σήμερα θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές εταιρίες στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. O πρόεδρος Bill Clinton στην απονομή του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών παρουσίασε τον Blake Mycoskie ως έναν από τους πιο ενδιαφέροντες επιχειρηματίες…