Επιχείρηση στην Αττική έκανε η Ασφάλεια Πατρών μαζί με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εξαρθρωθεί δύο έγκληματικές ογανώσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται στην Αττική. Έχουν γίνει συλλήψεις και η δράση των οργανώσεων φέρεται να αφορά τα ναρκωτικά και τη σωματε…