Συνεχίζεται με επιτυχία και προχωράει στην ολοκλήρωσή του για το πρώτο εξάμηνο του 2016 το πρόγραμμα συνεργασίας του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.) με το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Πάτρας, με την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του πρώτου καταρτιζόμενων του δεύτερου στις ειδικότητες Τεχνικών Μηχανοτρονικής και Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης – Αερισμού και Κλιματισμού.
Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από τα…