Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Τροχαία, η επιστροφή των εκδρομέων μέσω των εθνικών δικτύων. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια Αφιδνών και Καλαμακίου, ενώ σημειώνεται ότι εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την χώρα.
Υπενθυμίζεται, ότι για την ασφαλέ…