Λάβαμε και δημοσιεύουμε την επιστολή αναγνώστριάς μας. Νομίζουμε ότι είναι ενδεικτική των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια.

Ολόκληρη η επιστολή

“Υπολογίζω σε σένα γιατί εσύ μπορείς να κάνεις τη διαφορά για

Περισσότερη διάχυση ευημερίας

Περισσότερη ισονομία

Περισσότερη ποιότητα και βάθος δημοκρατίας

Περισσότερες προοπτικές για τους νέους