Με θέμα «Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στο σχολικό περιβάλλον» θα πραγματοποιηθεί μία Επιμορφωτική Διημερίδα που αφορά τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. Την Διημερίδα διοργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Διεθνές…