Εικόνα συρρίκνωσης στον τομέα της μεταποίησης και χιονοστιβάδα «λουκέτων» στον τομέα του εμπορίου, δείχνουν τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το 9μηνο του 2014 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2013.
Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων έφταναν στα τέλη Σεπτεμβρίου μόλις τις 888 και στους τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες), έναντι 1162 διαγραφών, παρουσιάζοντας μια γενική κάμψη σε όλα τα επίπεδα.
Αξίζει…