Το Επιμελητήριο Αχαΐας απεστειλε σήμερα προς οινοποιητικές εταιρείες οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ- μέλη του την ακόλουθη επιστολή: Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτ.