Πιο επικίνδυνα σε αυτή την κατηγορία μπορεί να θεωρηθούν κτίρια με ημερομηνία κατασκευής πριν το 1980. Τα κτίρια αυτά στην πλειοψηφία τους κατασκευάστηκαν κυρίως τις δεκαετίες του ‘60 και του ’70, πολλά είναι ασυντήρητα και υπολογίζονται στα 15.000. Δηλαδή σχεδόν ένα στα τρία κτίρια, σε όλη την Πάτρα!

Κτίρια που αποτελούν διαρκή απειλή για τους περαστικούς, καθώς στην πλειοψηφία τους είναι ανεπαρκώς συντηρημένα ή και εντελώς εγκαταλελειμμένα στις φθορές, είναι σχεδόν μία στις τρεις κατοικίες…