Εκτίμηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι ότι πρώτιστο μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η διατήρηση όσων περισσότερων θέσεων απασχόλησης είναι εφικτό.