Την πιθανότητα διαμόρφωσης του χώρου στο παλιού ξυλεργοστάσιο Μανωηλίδη στην Τέμενη Αιγίου φαίνεται  να εξετάζουν κυβερνητικά για την εγκατάσταση προσφύγων.