Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή δείχνει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες, τη λειτουργία των οργάνων και τη δημοκρατία.
Στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, της μεγαλύτερης δημοτικής επιχείρησης της πόλης μας, στη συνεδρίαση της 7ης Ιούνη, η δημοτική αρχή δια του Προέδρου, ενημέρωσε τα μέλη ότι 2 μέρες μετά (9-10 Ιούνη) πραγματοποιείται στη Χαλκίδα η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) όλης της χώρας.
Ενώ η δημοτική αρχή κατέθεσε συμμετοχή έχοντας προαποφασίσει την εκπροσώπηση της ΔΕΥΑΠ…