Και οι επαγγελματίες – επιχειρηματίες χωρίς κανέναν εργαζόμενο εντάσσονται στον μηχανισμό των μέτρων στήριξης και στην ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ. Σύμφωνα με την νέα ΠΝΠ η οποία έρχεται να αλλάξει όσα ορίζονταν στο σχετικό άρθρο της ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου στα «μέτρα οικονομικής ενίσχυσης» εντάσσονται πλέον ρητά και οι επιχειρήσεις «οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους».
Σύμφωνα και με τις εξαγγελίες, στο ψηφιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ θα…