Από το 2020 θα υπάρξουν αλλαγές και στα νέα κριτήρια για το Α21