Σε ανοιχτή διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας