Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.