Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων ΝΔ Ελλάδας έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Την τελευταία εβδομάδα γράφονται πολλά για προσπάθεια φαλκίδευσης των εξετάσεων των Πανεπιστημίων οι οποίες διενεργούνται μέσω διαδικτύου.
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Νοτιοδυτικής Ελλάδας με αίσθημα ευθύνης καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις πρακτικές οι οποίες είναι ξένες προς το ήθος που πρεσβεύουν τα νόμιμα φροντιστήρια που είναι μέλη του Συλλόγου.
Επειδή θεωρούμε ότι τα γραφόμενα αδικούν τα νόμιμα…