Υπάρχουν φωτογράφοι που καταφέρνουν να διαπερνούν με τον φακό τους τις άμυνες όσων στέκονται απέναντί τους.