Από ψηλά όλα δείχνουν διαφορετικά. Οι εικόνες προέρχονται από drone Mavic Pro και αποτυπώνουν, σε ποιότητα UHD 4K, την πόλη της Πάτρας από ύψος αρκετών δεκάδων μέτρων.
Η λήψη έγινε από ασφαλές σημείο εκτός του κεντρικού πολεοδομικού ιστού της Πάτρας, ωστόσο η κάμερα εξασφάλισε την προοπτική εικόνα…