Με έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενημερώθηκε ο Δήμος ότι στους οριστικούς πίνακες των αξιολογημένων προτάσεων προς χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνεται το έργο που αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου», δαπάνης 1.019.811 ευρώ.
Το έργο αυτό αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στο κτιριακό συγκρότημα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου των Πατρών, με…