Η Alpha Bank συνδύασε τη συμμετοχή της στο συνέδριο με προώθηση ενός νέου προϊόντος. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα».
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις τουριστικές περιοχές.
Οπως εξήγησαν οι άνθρωποι της τράπεζας, το νέο Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις των τουριστικών περιοχών της Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας, στοχεύοντας να καλύψει τις ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες κατά τη…