Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της μεγαλύτερης έως τώρα διεθνούς έρευνας σχετικά με την εμπιστοσύνη του κοινού στα εμβόλια.