Όρους και προϋποθέσεις που καταργούν ουσιαστικά και στην πράξη το δικαίωμα των μαθητών να μεταφέρονται δωρεάν και με ασφάλεια στα σχολεία τους, περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα πραγματοποιείται η μεταφορά των μαθητών από την επόμενη σχολική χρονιά. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας μάλιστα, ζητείται από τους γονείς – μέσω των σχολείων – να συμπληρώσουν κάποιες «φόρμες» με απαραίτητη προϋπόθεση και την προσκόμιση αντιγράφου του εντύπου Ε1, γεγονός που έχει θορυβήσει…