Περί τα τέλη του μήνα Σεπτεμβρίου το παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα πραγματοποίησει την 2η για το 2016, Βασική Σχολή Διασωστών.
Ο νέος Εθελοντής και υποψήφιος διασώστης, μέσα από τα μαθήματα της σχολής βασικών γνώσεων, αποκτά τη δυνατότητα να συνεισφέρει σωστά, αποτελεσματικά και με ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.
Οι συμμετέχοντες στην Βασική Σχολή Διάσωστών θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν απο κοντά όλους τους τομείς δράσης της Ελληνικής…