Η κ. Ελένη Ζαφείρη ούσα ενεργό μέλος της Γηριατρικής μας είπε ότι η συμμετοχή της στα προγράμματα της Εταιρείας «σπάει την απομόνωση γιατί βλέπουμε πως το πρόβλημα μας είναι κοινό με κάποιον άλλο και δεν νιώθουμε μόνοι μας»
Ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός η κ. Ελένη Ζαφείρη έχει πλέον τον χρόνο να κάνει δραστηριότητες που στο παρελθόν η εργασιακή και οικογενειακή της καθημερινότητα δεν της το επέτρεπαν. Το μέλος της Γηριατρικής Εταιρείας Πατρών μας παρουσιάζει τις δραστηριότητες που έχει τη…