Σε γενικές γραμμές τα θέματα είναι προσιτά και αντιμετωπίσιμα από τους μαθητές. Το κείμενο που δόθηκε προς εξέταση είναι δοκιμιακού χαρακτήρα.