Στην προμήθεια εξοπλισμού που θα εκσυγχρονίσει το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα προχωρήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της ένταξης της πρότασης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται:
Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν εισήγησης…