Πόσους σταυρούς προτίμησης έχουμε; Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε -Χρήσιμες πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών