Μήνυμα προς τους δημότες της Δυτικής Αχαΐας, απευθύνει ο δήμαρχος της περιοχής, Σπύρος Μυλωνάς, με το οποίο τους καλεί σε κοινό αγώνα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας. Που απειλεί τον επόμενο καιρό μεγάλες περιοχές της Αχαΐας, μη εξαιρουμένων και περιφερειακών ζωνών της Πάτρας.
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρει ότι διανύουμε την δυσκολότερη περίοδο από πλευράς επάρκειας νερού λόγω κορύφωσης της ζήτησης και της μειωμένης ποσότητας που παροχετεύεται στα δίκτυα, δεδομένου ότι η παροχή των…